سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

جلسه پی گیری راه آهن حوزه گازی به حوزه نفتی( اتصال فارس به خوزستان) با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور تعدادی از فرمانداران این مسیر ارتباطی، اداره کل راه آهن استان
جلسه پی گیری راه آهن حوزه گازی به حوزه نفتی( اتصال فارس به خوزستان) با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان با حضور تعدادی از فرمانداران این مسیر ارتباطی، اداره کل راه آهن استان

جلسه پی گیری راه آهن حوزه گازی به حوزه نفتی( اتصال فارس به خوزستان) با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و اداره کل راه و شهرسازی استان و با حضور تعدادی از فرمانداران این مسیر ارتباطی، اداره کل راه آهن استان و کارشناسان برگزار شد.

🔸به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه پروژه، ماده ۲۳ ( ۳۲ برنامه چهارم و ۲۱۵ برنامه پنجم) را اخذ نموده و ۱۰ سال است عنوان آن در جدول ۱۹ قانون بودجه درج می شود، ولی تعیین تکلیب نشده، طی یک ماه آینده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و اداره کل راه و  شهرسازی استان بطور جدی پی گیری و حتی الامکان در پیوست یک قانون بودجه درج شود.
🔸لازه به ذکر است، طول این مسیر ارتباطی حدودا ۵۰۰ متر است و با توافق وزرای راه و شهرسازی و نفت، قرار است ۵۰ درصد هزینه اجرای پروژه از منابع داخلی وزارت نفت تامین شود.

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊@News_Ma

۱۳۹۹/۰۶/۲۰

گالری تصاویر