سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

به ریاست استاندار فارس انجام گرفت؛ برگزاری سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس در سال 1399
به ریاست استاندار فارس انجام گرفت؛ برگزاری سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس در سال 1399

ارائه برنامه های پیشنهادی برای برگزاری باشکوه هفته کتاب در سالجاری توسط مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، پیگیری احداث کتابخانه های عمومی در شهرهای فاقد کتابخانه، پیگیری تامین اعتبار کتابخانه مرکزی شیراز و پرداخت منظم اعتبار ویژه کتابخانه های عمومی از محل نیم درصد درآمد شهرداری ها از مهمترین دستور کارهای این جلسه بود.

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۳۹۹/۰۸/۲۵

گالری تصاویر