سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه پیشران توسعه استان فارس به ریاست دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور 1398/09/13