سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فن آوری استان فارس 1398/09/18