سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بازدید دکتر نوروزی از پروژه 310 تختخوابی جهرم و پروژه بزرگراه جهرم-لار 1398/09/24