سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 1398/09/26