سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

اطلاعیه ها
عوامل طرح آمارگیری نيروي كار بهار 1400
عوامل اجرايي طرح نيروي كار فصل بهار 1400
رديفنام و نام خانوادگیسمت
1فروغ سنگیکارشناس مسئول
2سحر سعیدیآمارگیر
3سمیه استوارآمارگیر
4پروین محمدیآمارگیر
5احسان امیریآمارگیر
6آمنه مراديآمارگیر
7شیوا نظریآمارگیر
8احمد زارعيآمارگیر
9مهرزاد كشاورزآمارگیر
10سعیده مروجیآمارگیر
11لیلی خدارحمیآمارگیر
12فرهنگ روحانيآمارگیر
13مصطفي فتحيآمارگیر
14کمال الدین احمدیآمارگیر
15سعيد معيني رودباليآمارگیر
16نرجس ابراهیمیآمارگیر
17مهناز قوقیآمارگیر
18اشکان محمدیآمارگیر
19بهمن ماه پیکرآمارگیر
20زهره محمدیآمارگیر
21مرضیه مهربانیآمارگیر
22سيدعليرضا اسلاميآمارگیر
23مریم احمدی منشآمارگیر
24فاطمه ملاییآمارگیر
25عبداله زارعیآمارگیر
26راضیه یوسفیآمارگیر
27فرزاد ابراهیمیآمارگیر
28ثریا محمدیآمارگیر
29 خانم طباطباییآمارگیر
30زهرا رعیتبازبین
31آزاده خردمندبازبین
32فهیمه عسکریبازبین
33خدیجه ناصریبازبین
34هانیه ملک پوربازبین
35راحله نخعیبازبین
36زهرا فلاحیبازبین

آرشیو