سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

اطلاعیه ها
عوامل اجرايي طرح نيروي كار فصل تابستان 1400
عوامل اجرايي طرح نيروي كار فصل تابستان 1400
رديفنام و نام خانوادگیسمت
1فروغ سنگیکارشناس مسئول
2سحر سعیدیآمارگیر
3سمیه استوارآمارگیر
4پروین محمدیآمارگیر
5احسان امیریآمارگیر
6آمنه مراديآمارگیر
7شیوا نظریآمارگیر
8احمد زارعيآمارگیر
9مهرزاد كشاورزآمارگیر
10سعیده مروجیآمارگیر
11لیلی خدارحمیآمارگیر
12فرهنگ روحانيآمارگیر
13مصطفي فتحيآمارگیر
14کمال الدین احمدیآمارگیر
15سعيد معيني رودباليآمارگیر
16نرجس ابراهیمیآمارگیر
17مهناز قوقیآمارگیر
18اشکان محمدیآمارگیر
19بهمن ماه پیکرآمارگیر
20زهره محمدیآمارگیر
21مرضیه مهربانیآمارگیر
22سيدعليرضا اسلاميآمارگیر
23سمیرا بوستانیآمارگیر
24صدیقه نجفیآمارگیر
25مریم احمدی منشآمارگیر
26سید مهدی حسینیآمارگیر
27عبداله زارعیآمارگیر
28راضیه یوسفیآمارگیر
29فرزاد ابراهیمیآمارگیر
30ثریا محمدیآمارگیر
31 خانم طباطباییآمارگیر
32زهرا رعیتبازبین
33آزاده خردمندبازبین
34فهیمه عسکریبازبین
35خدیجه ناصریبازبین
36هانیه ملک پوربازبین
37راحله نخعیبازبین
38زهرا فلاحیبازبین

 

آرشیو