سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور دکتر انصاری نماینده مردم شریف شهرستان های ممسنی و رستم انجام گرفت؛ برگزاری جلسه هماهنگی اجرای پروژه های مصوب شهرستان های ممسنی و رستم