سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار مهندس حسن شبانی مدیرکل راه و شهرسازی لارستان و اعضای هیات امنای خیرین راهساز با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ بررسی راهکارهای لازم جهت ساخت 28 کیلومتر راه ارتباطی اوز به شرفویه