سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر جلال رشیدی کوچی نماینده مردم شریف شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در خانه ملت با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ تعیین تکلیف مبلغ 15میلیارد تومان از اعتبارات مصوب در اختیار نمایندگان برای شهرستان های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد