سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های پیشنهادی استان فارس برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد استان در سال 1401 به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اعمال در لایحه بودجه سال جدید