سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در دوازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱به ریاست دکتر میرکاظمی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مجازی/‏ ارائه گزارش ظرفیت‌های منابع مالیاتی (سازمان گمرک)، ارائه گزارش تجارب موفق صادرات کشورهای منتخب و ارائه گزارش جهت گیری های صلی بخشنامه بودجه سال 1401 از مهمترین دستورکارهای این جلسه بود