سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه برنامه و بودجه سال 1401 کل کشور به ریاست دکتر میرکاظمی معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت مجازی