سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در جلسه بررسی پروژه های پیشنهادی سفر قریب الوقوع رییس جمهوری به استان