سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دیدار دکتر مجید انصاری نماینده مردم شریف شهرستان های ممسنی و رستم در خانه ملت با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ تعیین تکلیف اعتبارات مصوب در اختیار نمایندگان برای شهرستان های ممسنی و رستم