سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با سردار یداله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان