سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار "خدایاری" مجری استانی طرح‌های اشتغال زای اجتماع محور بنیاد برکت در فارس با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان