سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در نشست با کارکنان حوزه مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان تاکید کرد: ضرورت بهره وري بهينه از وقت و امكانات دولت براي خدمات رساني بهتر به مردم در نظام اداري