سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در جریان حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در شانزدهمین سفر رسمی شهرستانی استاندار فارس انجام گرفت؛ افتتاح و بازدید از چند پروژه صنعتی در شهرستان نی ریز