سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دکتر نوبخت: سند آمايش سرزمين سندي فاخر براي راهنمايي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستوركاري براي سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها است