سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابت حمایت از حوزه فرهنگ و هنر به ویژه تامین کسری اعتبارات هزینه ای سال 1399 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس