سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و با حضور "کالوندی" مدیر نظارت و کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت انجام گرفت؛ برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص ایجاد اشتغال در استان فارس