سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار مهندس علمدار بابایی مدیرعامل پالایشگاه گاز پارسیان با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس