سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر احمد طمراسی رییس جدید سازمان جهادکشاورزی استان فارس با دکتر حسن نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان