سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر موسوی نماینده مردم شهرستان های لامرد و مهر با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس