سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

دکتر نوبخت: سند آمايش سرزمين سندي فاخر براي راهنمايي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستوركاري براي سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها است
دکتر نوبخت: سند آمايش سرزمين سندي فاخر براي راهنمايي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستوركاري براي سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها است

در نشستی که روز شنبه مورخ 11‏/02‏/1400 و به صورت مجازی با حضور دکتر نوبخت، معاون رییس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه و رییس شورایعالی آمایش سرزمین، معاونين و روساي امور سازمان برنامه و بودجه، روساي سازمان ها و مراكز تابعه و وابسته سازمان و روساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها برگزار شد، « دستاوردها و نتایج تجربه چهارم آمایش سرزمین در ایران » ارائه شد.

🔸به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، سرانجام پس از قریب به چهل سال انتظار، با درایت و اهتمام مجموعه خانواده بزرگ سازمان برنامه و بودجه کشور و همراهی طیف متنوعی از صاحب نظران و نخبگان کشور و دستگاه های اجرایی، سند ملی و استانی آمایش سرزمین، وفق تکلیف جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور، در مورخ 11‏/12‏/1399 تصویب و ابلاغ گردید تا برای اولین بار نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه فرصت قرارگیری بر مدار آمایش سرزمین را داشته باشد.
🔹این موفقیت بزرگ که برگه زرینی در کارنامه دولت دوازدهم در خدمت به ملت ایران به شمار می رود، نیازمند تبیین و بسط جزئیات، فرآیندها و خروجی های آن برای جامعه و آگاهی کامل مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به محتوای اسناد مزبور جهت کاربست در مسیر ساماندهی و انتظام بخشی به نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور می باشد.
🔸 دکتر نوبخت: سند آمايش سرزمين سندي فاخر براي راهنمايي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستوركاري براي سازمان برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها است
🔹دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، ضمن تشكر و قدراني از گروه تدوين كننده اين اسناد به ويژه از مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين و با برشمردن دستاوردهاي بسيار مهم و راهگشاي سازمان برنامه و بودجه در طي ۸ سال تلاش دولت تدبير و اميد، اين سند فاخر را راهنمايي براي تحقق آرمان توسعه پايدار و متوازن سرزمين و دستور كاري براي سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد راهبر توسعه سرزمين، دانسته و خواستار گسترش اطلاع رساني ابعاد و ويژگي هاي اين اسناد در سطح جامعه نخبگاني، دستگاه ها و نهادهاي مختلف كشور و حتي اقشار مختلف مردم شدند.
🔸وی، پياده سازي اين اسناد را متضمن حركت شتابان توسعه كشور تبيين نموده و از همه دستگاه هاي اجرايي كشور و نيز امورهاي مختلف سازمان برنامه و بودجه عمل به يكايك مفاد آن را توصيه نمود.
🔹دكتر پورمحمدي، معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به ارائه توضيحاتي در خصوص فرآيند تدوين اين اسناد و جايگاه ممتاز آنها در نظام برنامه ريزي پرداخت.
🔸سپس توضيحات مبسوطي در خطوط مدلها، فرآيندهاي اجرايي و اجزاء مختلف سند از سوي دبيرخانه شورايعالي آمايش سرزمين و مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ارائه گرديد.
🔹لازم به ذکر است، اولين نشست تخصصي و گفتماني بررسي نتايج و يافته‌هاي سند آمايش سرزمين و الزامات پياده‌سازي اسناد، با ارائه مباحث تخصصي و بررسي نتايج و يافته هاي سند ملي و استاني آمايش سرزمين، به کار خود پایان داد.

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۴۰۰/۰۲/۱۱

گالری تصاویر