سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

برنامه ملاقات عمومی مدیران و معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

حوزه/ معاونت/ مدیریتروز/ ساعتشماره تماس
رئیس سازمان ( جناب آقای حسن نوروزی)پنج شنبه 8.5-1007132290933
حراست ( جناب آقای رحمانی)شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 8-1207132283005
مدیریت توسعه منابع انسانی (جناب آقای افکاری)دوشنبه 8-1007132284728
مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی ( جناب آقای پناهی)یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه 8-1107132283007
مدیریت نظام فنی و اجرایی ( جناب آقای ربانی زاده)چهارشنبه 10-1207132273930
معاونت آمار و اطالعات ( جناب آقای سنگی)سه شنبه ها 10-1207132283009
معاونت بودجه ( سرکارخانم چراغی)دوشنبه 9-12071132272440
مدیریت آموزش،پژوهش و توسعه آینده نگری ( جناب آقای موسوی)دوشنبه 9-1207132284323
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ( جناب آقای موسوی)دوشنبه 9-1207132284323